JÓGOVÁ ŠKOLA

 

Sádhakem bývá nazýván člověk, který pravidelně provádí vnitřní praxi a vydává se tak na cestu k nejvyššímu cíli. Co si představit pod pojmem vnitřní praxe? Co je oním nejvyšším cílem, k němuž bychom měli směřovat?

Sádhak ví, co na tyto otázky odpovědět. Naším záměrem je, abyste i vy byli schopni pocítit a zažít na vlastní kůži sílu a hloubku těchto výrazů, a na základně toho si dokázali ujasnit směr vlastní cesty. Na této cestě se vám rádi staneme učiteli, průvodci a rádci.

Naše jógová škola je orientována na prožitkové vzdělávání a terapii, což v praxi znamená výuku skrze vlastní zkušenost. Naším záměrem je nechat vás zažít a z toho se učit. Vlastní zkušenost dává vysvětlovaným pojmům nový, osobní význam, a zamezuje zmatkům vznikajícím z nepochopení. Vlastní zkušenost dává možnost uchopit a popsat vlastními slovy, co se skrývá pod obalem.

V dnešním západním světě jsme zvyklí vykonávat činnost mechanicky – bez toho, abychom se pozastavili nad jejím obsahem či významem. Jógový směr, který nabízíme, nevede do vnějšího světa, ale k plnému obrácení se a hledání cesty k sobě samé/mu, a to za pomoci vnitřních jógových praxí. Protože ne venku, ale pouze uvnitř nás samých můžeme nalézt harmonii, klid a vyrovnanost, která v současných hektických životech tolik schází.

Roztěkaná mysl je obluzována smyslovými prožitky a vlivem toho je soustředěna ven. Skrze vnitřní praxi můžeme identifikovat síly, které ovládají naši mysl tak, že je považujeme za vlastní – tzv. tendence mysli. Odhalení tohoto faktu přináší psychické uvolnění vedoucí ke zklidnění mysli. To z dlouhodobého hlediska umožňuje duševní rozvoj a možné nastoupení na duchovní cestu, směřující k onomu nejvyššímu cíli.

 

Přihlášení a informace: svat.m@seznam.cz.