Našim lektorům jsme položili několik otázek.

 

Odpovídá Mgr. Milan Beneš - Která z prvních jógových publikací Tě oslovila?
Milan Beneš První publikace, která mne oslovila, byla Jóga od André Van Lysebetha. Byla to shodou okolností hned první jógová publikace, která se mi dostala do ruky při mém studiu na FTVS UK na konci osmdesátých let.
- Jaký směr jógy je Ti nejbližší a proč?
Nejbližší z hlavních směrů jógy mi je hathajóga, zejména jeli praxe vedena k vnitřnímu prostoru za pomoci jemných dechových a koncentračních technik v jednoduchých polohách/ásanách.
- Co pro Tebe znamená pohyb?
Pohyb pro mne znamená svobodu, radost, relaxaci, uvolnění.
 

Odpovídá Míša Svatošová - Která z prvních jógových publikací Tě oslovila?
Míša Svatošová Kniha „Jóga od staré Indie k dnešku“ Rudolf Skarnitzl, Zdeněk Bašný, Milada Bartoňová, Boris Merhaut ke mně přišla zvláštním způsobem, najednou se objevila v knihovně a nikdo v rodině nevěděl jak. Byla to vůbec první jógová kniha, kterou jsem držela v ruce a zase na nějakou dobu odložila do knihovny. Následovala kniha „Jóga“ od Milana Poláška, zaujaly mě fotky očistných technik, provázek v nose, gáza v puse a vlnění břicha. Ale ta „žlutá“ jóga mě přitahovala a četla jsem si v ní na přeskáčku a vždycky našla něco, čemu jsem nerozuměla, ani rozumět netoužila a přesto mě vlastně oslovila nejvíce.
- Jaký směr jógy je Ti nejbližší a proč?
Není jednoduché odpovědět, život přináší různé a od toho se odvíjel směr jógy, zpočátku velmi intenzivně cvičení, později studování. Zjišťuji, že se vzájemně směry prolínají, v současnosti je mi nejblíže Džňánajóga a Bhaktijóga. Emoce a neklidná mysl je velkou překážkou a tak mi v některých situacích pomáhají různé vnitřní jógové praxe, která jsou nástrojem pro jejich zvládnutí.
- Co pro Tebe znamená pohyb?
Život. Život je pohyb, přidá-li se vědomí pohybu v mysli tedy vědomí plynutí myšlenek, jsme ve vědomí pohybujícího se života.
 

Odpovídá Natálka Ondrášková - Která z prvních jógových publikací Tě oslovila?
Natálie Ondrášková Byla to kniha od André Van Lysebetha - Lekce jógy, jsou tam podrobně popsané pozice, jejich technika, chyby, kontraindikace, zdravotní účinky, blahodárné účinky a dýchání.
- Jaký směr jógy je Ti nejbližší a proč?
Ha-tha jóga , pochopením propojení fyzického těla, dýchání a smyslů, dává mi možnost uzdravení zevnitř ven, rozjasňuje světlo, prohloubí a zklidní dech a vyrovnává fyzickou nerovnováhu.
- Co pro Tebe znamená pohyb?
Radost
 

Odpovídá Bc. Káťa Lukášová - Která z prvních jógových publikací Tě oslovila?
Kateřina Lukášová První jógové publikace, s nimiž jsem se setkala, byly „Učím se jógu“ od Andrého van Lisebetha a „Jóga od staré Indie k dnešku.“ Zde mne fascinoval především brilantní popis jednotlivých poloh a jejich účinky na tělo i duši. Skutečně mne však pohltilo dílo Rudolfa Skarnitzla „Poznáváme své já“. Až to mi dalo poznat a pocítit skutečnou hloubku jógy jako takové.
- Jaký směr jógy je Ti nejbližší a proč?
Nejbližším směrem je mi Hatha jóga. Vidím v ní propojení dvou životních aspektů, které jsou pro mne stěžejní – a to pohybu a filozofie. Kromě toho pro mne symbolizuje umění zastavit se, oprostit se ode všeho a zůstat v klidu a harmonii sám se sebou a svým dechem. Hatha jóga nám dává svobodu a čas.
- Co pro Tebe znamená pohyb?
Pohyb pro mne znamená vytržení z koloběhu každodenních povinností a strastí. Pohyb vnímám jako odpočinek – odpočinek ve smyslu odpoutání se od vnějšího světa. Pohyb chápu jako formu péče o fyzické tělo, jako prevenci zdravotních problémů s ním spjatých. Pohyb je jednoduše i zábavou.
 

Odpovídá Pavel Hájek - Která z prvních jógových publikací Tě oslovila?
Pavel Hájek První text o józe, se kterým jsem se setkal, byl asi čtyřstránkový článek od PhDr. Milady Bartoňové v časopisu „MAGAZÍN CO VÁS ZAJÍMÁ“. Tenkrát jsem studoval střední školu a byl jsem typický cholerik. V článku se psalo, že pravidelná denní praxe jógy mimo jiné uklidňuje. To mě zaujalo a poctivě jsem každé ráno cvičil. A skutečně, mělo to velmi uklidňující účinky.
Knihy, které mě poté nejvíce oslovily, byly dvě: Jóga - Slnečná cesta ku kráse a zdraviu od Zdeny Bronislavské, připadala mi tenkrát jednak velmi na úrovni a jednak jsem tam téměř všemu dobře rozuměl, a dále Jóga od staré Indie k dnešku, na níž se podíleli autoři PhMr. Rudolf Skarnitzl, MUDr. Zdeněk Bašný, PhDr. Milada Bartoňová a PhDr. Boris Merhaut, která na mě byla tenkrát dosti náročná a zároveň velmi přínosná, jelikož velmi rozšířila orientaci v jógové filozofii...
- Jaký směr jógy je Ti nejbližší a proč?
Nejbližší je mně Džňánajóga, jelikož mi za laskavého vedení PhMr. Rudolfem Skarnitzlem bylo umožněno po této Cestě dojít nejdál...
- Co pro Tebe znamená pohyb?
Pohyb v tom nejobecnějším smyslu pro mne znamená svět, ve kterém žijeme, jak ten hmotný, vnímaný prostřednictvím smyslů, tak ten niterný, který máme každý v sobě v podobě mysli, intelektu, individuality, emocí atd., Dokonce i nehybnost lze z určitého úhlu pohledu pokládat za jakýsi latentní pohyb, jelikož (téměř) každá nehybnost je jen dočasná... Vše, co kdy vzniklo a co jednou zanikne, je prostě v pohybu, od myšlenek přes zdánlivě nehybnou hmotu po živé rostliny a tvory...